Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Anna-priset vinnare 2016

Anna-priset, ett stipendium på 100 000 kronor, går i år till Fanni Metelius.

Priset delas ut årligen till en person ”med ett projekt med rörliga bilder som till innehåll, form organisation och med starkt konstnärlighet ger och gör en gestaltning av Kvinnokonventionens mål”.– Jag är så stolt och glad för detta pris! Det är en stor ära och välbehövt stöd för att bli klar med filmen. Känns fint att få ett feministisk stipendium. Vi har i arbetet med filmen skapat möjligheten att utmana sin traditionellt förväntade roll, både i teamet, i skådespelar-ensemblen och i de bilder vi skapat, och jag är glad att Anna-juryn ser detta. Jag hoppas att det arbete vi gör och den film som det genererar kommer skapa både nya samtal och inspirera till nya handlingar, säger Fanni Metelius, regissör.

Juryns motivering lyder som följer: Anna-priset 2017 går till Fanni Metelius för filmen ”Jag vill inte bli gammal nu”, en stark berättelse och en kompromisslös skildring av sexualitet, sårbarhet och aggressivitet, samtidigt som den ifrågasätter fördomar och stereotypa könsroller. Filmen gestaltar innovativt Kvinnokonventionens grundbult i artiklarna som icke-diskriminering, rätten till sin kropp och  en jämställd arbetsmarknad. Att skriva, regissera, klippa och att också spela huvudrollen i sin första långfilm visar på ett mod och en drivkraft som imponerar. Fanni Metelíus är en värdig pristagare, som vi önskar all lycka och framgång.Anna-priset grundades 2014 av Women in Film and Television och UN Women nationell kommitté Sverige med syfte att öka kunskapen om FN:s kvinnokonvention. Priset delas ut av Filminstitutets VD Anna Serner och Monica Green från UN Women nationell kommitté Sverige under en ceremoni på Pustervik i Göteborg den 3 februari.

– Film liksom andra kulturuttryck är avgörande i demokratiska processer för samhällsförändring. Genom kulturen deltar vi i berättelsen om oss själva och formar våra föreställningar om den värld vi lever i. Det är därför det är så viktigt att lyfta de historier som utmanar patriarkatet och gör skillnad, säger Helene Granqvist, ordförande, WIFT.

Anna-priset skabidra till att de historier som inte berättas idag ska bli berättade. Detta som ett led i att förverkliga FN:s kvinnokonvention om kvinnors mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

– Film kan bidra  till att göra innehållet i Kvinnokonventionen känd. UN Women nationell kommitté Sverige stödjer därför ANNA-priset som ett led i vårt arbete att utbilda och informera om kvinnors mänskliga rättigheter och att påverka samhällsutvecklingen, Monica Green, ordförande, UN Women nationell kommitté Sverige.

Juryn Anna-priset

Juryns ordförande Helene Granqvist, Ylva Gustafsson och Johanna Ginstmark från WIFT, Gerda Larsson från stiftelsen Chelha, producenten Jessica MacDowall, samt Charlotta Huldt Ramberg och Aase Smedler från UN Women nk Sverige.

Finansiärer av Anna-priset

Svenska filminstitutet
Filmregion Stockholm Mälardalen
Film i Skåne
Kultur i Väst
Film i Dalarna
Region Värmland
Biografcentralen
TriArt Film
Filmfinansiären Mikael Ahlström
Socionomkompetens i Sverige
Producenten Jessica MacDowall