Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Anna-priset

Anna Award

The award was created in 2014 by Women in Film and Television (WIFT) Sweden and UN Women Sweden with the aim of expanding the knowledge of CEDAW – the Convention on the Elimination of all Forms Discrimination against Women, while recognizing that the application of the Convention is important for a vibrant film industry, where women film-makers are given the possibility to participate on equal terms and opportunities to make their voices heard.

With the award WIFT Sweden and UN Women Sweden wish to contribute to unleash the untold stories of today, and make women’s voices heard.  The award is a practical implementation of the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women, and promotes women’s human rights and fundamental freedoms.

 

Criterias

The annual scholarship is given to a person who presents a project of moving images that in terms of content, form and organization and with strong artistic qualities, interprets and translates the principles of the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women – CEDAW.

 

Application

The application for Anna-priset 2023 is open from November 17th until January 7th 2024. The winner will be presented at Tempo International Documentary Film Festival in March 2024.
Apply here ›

 

Questions & Answers

Read our questions & answers regarding Anna-priset

Swedish version

Anna-priset

Priset grundades 2014 av WIFT (Women in Film and Television) och UN Women n k Sverige med syftet att öka kunskapen om FN:s Kvinnokonvention och insikten om hur den har betydelse för en filmbransch där kvinnor ges lika möjligheter att berätta sina historier.

Med priset vill initiativtagarna bidra till att de historier som inte berättas idag ska bli berättade. Detta som ett led i att förverkliga FN:s konvention om kvinnors mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

– Film liksom andra kulturuttryck är avgörande i demokratiska processer för samhällsförändring. Genom kulturen deltar vi i berättelsen om oss själva och formar våra föreställningar om den värld vi lever i. Det är därför det är så viktigt att lyfta de historier som vi annars inte får ta del av idag.
Helene Granqvist, ordförande för WIFT

 

Kriterier

Stipendiet delas ut till en person med ett projekt med rörliga bilder som till innehåll, form och organisation och med stark konstnärlighet ger och gör en gestaltning av Kvinnokonventionens mål.

 

Ansökan & presentation av vinnare

Ansökan till Anna-priset 2023 är öppet mellan 17 november t o m 7 januari 2024. Vinnaren presenteras och priset delas ut på Tempo Filmfestival i mars 2024 – datum TBA.
Ansök här ›

 

Frågor och svar

Här kan du läsa frågor och svar om Anna-priset

 

Grundarna till Anna-priset är WIFT Sverige och UN Women NK Sverige. Anna-priset stöttas även av Svenska Filminsitutet.

wift_logo