Image Image Image Image Image Image Image Image Image

WIFT norra – Umeå, Luleå, Östersund, Sundsvall

Wift Norra – Umeå, Luleå, Östersund, Sundsvall
Kontaktperson: Marielle Mvuanda Riström och Emma Skoog
Mail: norra@wift.se

Wift Norra startade 2013 och är Sveriges geografiskt största distrikt med medlemmar från kusten, till inlandet och i fjällen. Vårt mål är att stärka kvinnligt filmskapande, och mångfald i filmberättandet. Navet var först runt manusutbildningen Umeå Universitet, men vi växer just nu starkt, och 2017 kör vi aktiviteter även i Luleå, Östersund och Sundsvall med norska kollegor.

Wift Norra har allt från informella fika där vi diskuterar våra projekt, förutsättningar för kvinnligt filmskapande i norr och visar work in progress, till paneldebatter och workshops kring mångfald i film. Har du idéer? Hör av dig!

Då vi är spridda geografiskt (och många reser med produktionerna) är Skype en vän, och vi lägger gärna våra större aktiviteter i anslutning till filmfestivaler, branschdagar etc. Varje år delar Wift Norra ut sitt regionala A-märkt hederspris, som 2016 gick till Amanda Kernell.

Vi stödjer vid behov medlemmar ekonomiskt, som vill delta i Wift möten i Stockholm eller någon av de andra regionerna.

Våra samarbetspartner i olika arrangemang är bl.a. Filmpool Nord, Film i Västerbotten, Film i Västernorrland, Umeå Europeiska Filmfestival (UEFF), A-märkt, Lynx Studios, Bautafilm, Lampray, Hamnmagasinet, Aspö WritingLab, YNK, Filmfestivalen Move, Nordkapp Filmfestival och Tromsö Filmfestival (TIFF) Norge.