Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Skrifter

Idén att framställa en serie skrifter i samarbete med utvalda akademiker blev en viktig del i verksamheten. Wifts ambition med skrifterna har varit att lyfta branschfrågorna, problematisera dem och skapa en kvalificerad diskussion som ett verktyg i jämställdhetsarbetet.

 

Den första skriften – Göra som man brukar

I den första skriften ”Göra som man brukar” av filosofen Eva Mark får några producenter, finansiärer och distributörer frågan om hur man väljer projekt. Svaren visar på ganska oreflekterade processer. Skriften fick en hel del uppmärksamhet och Vänsterpartiet arrangerade en hearing i andra kammaren, där politiker och representanter från filmbranschen deltog. En av de mest erfarna männen i filmbranschen sammanfattade skriftens betydelse genom att påpeka att ”den här skriften har lärt mig att ”magkänslan” innehåller en hel del fördomar.”

 

Den andra skriften – Om kvalitet

Med skriften i högsta hugg invigde kulturminister Leif Pagrotsky Göteborgs Filmfestival 2006 och utropade att fördelningen mellan män och kvinnor borde vara fifty-fifty. Detta skapade stor oro. Vad skulle hända med kvaliteten, om antalet kvinnor ökade kraftigt? Wifts motdrag mot denna kollektiva rädsla blev skriften ”Om Kvalitet” (2007). Författaren, ekonomen Jenny Lantz, skriver bl.a. att kvalitet är något som alla är överens om att man vill ha, men filmerna måste också locka biopubliken. Eftersom det här upplevs som en konflikt skapas ett stort spelrum för begreppet kvalitet beroende på vari branschen aktörerna befinner sig.

 

Den tredje skriften – The Fast Track

År 2011 kom skriften “The Fast Track” av statsvetaren Maria Jansson, som inte bara analyserade filmproduktionens omvärld utan också kom med praktiska förslag på hur man skulle kunna utveckla genusbalansen inom filmen.

 

Den fjärde skriften – En riktig snyftare

For English – see below! Skriften ”En riktig snyftare” om distribution, produktion och jämställdhet i filmbranschen, också av Maria Jansson, kom ut 2013 och visar på hur filmavtalet, som styr en del av den svenska filmproduktionen, blivit alltmer urholkat och hur de kommersiella intressena inom filmproduktion i allt större omfattning dominerar Svenska Filminstitutets fördelning av stöd.

Skrifterna och samarbetet med akademiker är unikt för wift Sverige. Samtliga skrifter har snart översatts till engelska och görs tillgängliga för wifts internationella nätverk. Stöd från Framtidens Kultur, Ungdomsstyrelsen, Dramatiska Institutet, Filmhögskolan i Göteborg, Filmpool Nord har möjliggjort framställandet.

Läs mer och ladda ner skriften här.

Here you find more information and a downloadable version.