Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Skrifter

Idén att framställa en serie skrifter i samarbete med utvalda akademiker blev en viktig del i verksamheten. Wifts ambition med skrifterna har varit att lyfta branschfrågorna, problematisera dem och skapa en kvalificerad diskussion som ett verktyg i jämställdhetsarbetet.

Why Quentin Tarantino’s ‘worst’ film era comments are so offensive

He sounds like an aging crank yelling at the kids to get off his grass. It also makes him sound like he’s yelling at women to get off his screens.

”For almost the entire history of movies, women haven’t had access to the capital required to make them. Male producers and funders, like Harvey Weinstein — who was convicted on two counts of sexual assault in 2020 — decided who to fund. And people like Weinstein overwhelmingly greenlit movies by male directors like (ahem) Quentin Tarantino. From the mid-1930s until the mid-1960s, only two female directors had careers in Hollywood: Dorothy Arzner and Ida Lupino. Things improved marginally between 1966 and 1980. There were at least 15 women directors in the commercial film industry during that time. One was Elaine May — who directed 1972’s brilliant “The Heartbreak Kid,” the 1987 flop “Ishtar” and that was about it. Her foreshortened career was typical. Women directed only 0.19% of feature films between 1949 and 1979.” Read more here By

 

Den första skriften – Göra som man brukar

I den första skriften ”Göra som man brukar” av filosofen Eva Mark får några producenter, finansiärer och distributörer frågan om hur man väljer projekt. Svaren visar på ganska oreflekterade processer. Skriften fick en hel del uppmärksamhet och Vänsterpartiet arrangerade en hearing i andra kammaren, där politiker och representanter från filmbranschen deltog. En av de mest erfarna männen i filmbranschen sammanfattade skriftens betydelse genom att påpeka att ”den här skriften har lärt mig att ”magkänslan” innehåller en hel del fördomar.”

Den andra skriften – Om kvalitet

Med skriften i högsta hugg invigde kulturminister Leif Pagrotsky Göteborgs Filmfestival 2006 och utropade att fördelningen mellan män och kvinnor borde vara fifty-fifty. Detta skapade stor oro. Vad skulle hända med kvaliteten, om antalet kvinnor ökade kraftigt? Wifts motdrag mot denna kollektiva rädsla blev skriften ”Om Kvalitet” (2007). Författaren, ekonomen Jenny Lantz, skriver bl.a. att kvalitet är något som alla är överens om att man vill ha, men filmerna måste också locka biopubliken. Eftersom det här upplevs som en konflikt skapas ett stort spelrum för begreppet kvalitet beroende på vari branschen aktörerna befinner sig.

Den tredje skriften – The Fast Track

År 2011 kom skriften ”The Fast Track” av statsvetaren Maria Jansson, som inte bara analyserade filmproduktionens omvärld utan också kom med praktiska förslag på hur man skulle kunna utveckla genusbalansen inom filmen.

Den fjärde skriften – En riktig snyftare

For English – see below! Skriften ”En riktig snyftare” om distribution, produktion och jämställdhet i filmbranschen, också av Maria Jansson, kom ut 2013 och visar på hur filmavtalet, som styr en del av den svenska filmproduktionen, blivit alltmer urholkat och hur de kommersiella intressena inom filmproduktion i allt större omfattning dominerar Svenska Filminstitutets fördelning av stöd.

Skrifterna och samarbetet med akademiker är unikt för wift Sverige. Samtliga skrifter har snart översatts till engelska och görs tillgängliga för wifts internationella nätverk. Stöd från Framtidens Kultur, Ungdomsstyrelsen, Dramatiska Institutet, Filmhögskolan i Göteborg, Filmpool Nord har möjliggjort framställandet.

Läs mer och ladda ner skriften här.

Here you find more information and a downloadable version.

*Bild: Love&Anarchy, regi av Lisa Langseth / Netflix Nordics