Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Att göra som man brukar

Om beslutsprocesser i filmbranschen

av Eva Mark

(Skriften är för närvarande slutsåld)

Genom att lyfta fram den kedja av beslut som ligger bakom en filmproduktion och analysera hur nyckelpersoner i denna kedja resonerade när de valde att satsa på vissa projekt, ville Wift medverka med ett sakligt underlag till ett fortsatt förändringsarbete. I rapportens analys står det klart att de allra flesta beslut fattas på grunder som är svåra att definiera; många av de intervjuade hänvisade till sin ¨magkänsla¨ utan att göra klart för sig att den förmodligen till största delen bygger på branschens etablerade praxis och oreflekterade könsföreställningar.

Wifts ambition med rapporten var alltså att lyfta frågorna, problematisera dem och skapa en kvalificerad diskussion som ett verktyg i jämställdhetsarbetet. Skriften har också resulterat i en rad seminarier och debatter både på politisk nivå och inom branschen. Därigenom har ett öppet samtal och bättre medvetenhet om bristen på djupare analys kring jämställdhetsfrågorna skapats. Att Wift-rapporten undersökt och analyserat beslutsprocessen i hela dess kedja fick alltså till följd att nivån i filmdebatten allmänt sett höjdes.