Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Historik

Startade i Los Angeles

Women in Film and Television bildades i Los Angeles i början av 1970-talet som en protest mot den manliga dominansen i filmbranschen. Bakgrunden var en undersökning som visade att endast tre procent av alla inspelade TV-manus 1972 var skrivna av kvinnor. Undersökningen väckte stor uppmärksamhet och blev startpunkten för Wift.

 

10 000 medlemmar över hela världen

Idag har organisationen över 10 000 medlemmar och finns representerad i ett fyrtiotal länder bl.a. Australien, Danmark, Storbritanninen, Italien, Jamaica, Mexico, Ryssland och USA.

 

WIFT Sverige

WIFT Sverige bildades 2003 av filmaren och projektledaren Görel Elf och producenten Anita Oxburgh med stöd från Lena Hansson, dåvarande konsulent vid Svenska Filminstitutet. Inspirerade av danska och brittiska kollegor, som varit i gång några år och uppmuntrade av Bonny Dore från det ursprungliga wift i Los Angeles hölls den offentliga invigningen av wift Sverige i Röhsska Museet under Göteborgs Filmfestival februari 2004. Uppslutningen var imponerande och stämningen stod högt i tak. Till och med dåvarande kulturministern Leif Pagrotsky hade lockats att närvara.

Avsikten med WIFT var att arbeta för en bra och livaktig filmbransch i Sverige utifrån övertygelsen att kvinnor hade en viktig roll i det arbetet och därför behöver större möjligheter och mer uppmärksamhet för att kunna berätta sina historier.

I Sverige hade Svenska Kvinnors Filmförbund just lagt ned sin verksamhet. Det kvinnliga nätverket Doris i Göteborg var i gång sedan 1999 och var inriktade på att göra film och sluta snacka. Otålighet präglade atmosfären. Beslutet att starta ett nätverk, som också var del av ett internationellt nätverk var ett försök att ta sig ur den enbart nationella miljön och hämta inspiration och energi utifrån.

WIFTs verksamhet kom igång genom ett speciellt stöd för kvinnors organisering från Justitiedepartementet. Därigenom fick wift möjlighet att skaffa ett kontor på Filmhuset och anställa en kontorsansvarig på halvtid. WIFT har dessutom erhållit verksamhetsbidrag från Ungdomsstyrelsen.

WIFT Sverige startade evenemangsgrupper i olika delar av landet från Malmö till Luleå och organiserade regelbundna luncher för medlemmar med föredragshållare. Målsättningen var att öka kunskapsutbytet mellan yrkesverksamma kvinnor och stärka gemenskapen. Det var också viktigt att delta i de allmänna branschdiskussionerna och höja nivån på debatterna om genus.

Under årens lopp har WIFT Sverige skrivit debattartiklar, remissvar till filmutredningarna, uppvaktat de olika kulturministrarna och kulturutskottet samt deltagit i branschmöte med Kulturdepartementet. WIFT har också arrangerat seminarier om digitala frågor, speciella filmvisningar och utvecklat olika samarbeten med Svenska Filminstitutet, TV4, Teaterförbundet, regionala filmpooler- och resurscentra, svenska och internationella filmfestivaler, Rättviseförmedlingen, Bio Rio/Folkets Hus och parker och flera andra.

 

Verksamhetsberättelser

Klicka här för att komma till WIFT Sveriges verksamhetsberättelser.

 

Bild: Pussyhat march, (Washington D.C, USA, 2017) a nationwide march initiated by screenwriter and architect from Los Angeles, Krista Suh and Jayna Zweiman.