Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Historik

Startade i Los Angeles

Women in Film and Television bildades i Los Angeles i början av 1970-talet som en protest mot den manliga dominansen i filmbranschen. Bakgrunden var en undersökning som visade att endast tre procent av alla inspelade TV-manus 1972 var skrivna av kvinnor. Undersökningen väckte stor uppmärksamhet och blev startpunkten för WIFT.

 

10 000 medlemmar över hela världen

Idag har organisationen över 10 000 medlemmar och finns representerad i ett fyrtiotal länder och på sex kontinenter – bl.a. Australien, Nya Zealand, fler länder i Afrika, Danmark, Storbritannien, Italien, Jamaica, Mexico, Ryssland och USA.

 

WIFT+ Sverige

WIFT Sverige bildades 2003 av filmaren och projektledaren Görel Elf och producenten Anita Oxburgh med stöd från Lena Hansson, dåvarande konsulent vid Svenska Filminstitutet. Inspirerade av danska och brittiska kollegor, som varit i gång några år och uppmuntrade av Bonny Dore från det ursprungliga WIF i Los Angeles hölls den offentliga invigningen av WIFT Sverige i Röhsska Museet under Göteborgs Filmfestival februari 2004. Uppslutningen var imponerande och stämningen stod högt i tak. Till och med dåvarande kulturministern Leif Pagrotsky hade lockats att närvara.

Avsikten med WIFT var att arbeta för en bra och livaktig filmbransch i Sverige utifrån övertygelsen att kvinnor hade en viktig roll i det arbetet och därför behöver större möjligheter och mer uppmärksamhet för att kunna berätta sina historier.

I Sverige hade Svenska Kvinnors Filmförbund just lagt ned sin verksamhet. Det kvinnliga nätverket Doris i Göteborg var i gång sedan 1999 och var inriktade på att göra film och sluta snacka. Otålighet präglade atmosfären. Beslutet att starta ett nätverk, som också var del av ett internationellt nätverk var ett försök att ta sig ur den enbart nationella miljön och hämta inspiration och energi utifrån.

WIFTs verksamhet kom igång genom ett speciellt stöd för kvinnors organisering från Justitiedepartementet. Därigenom fick WIFT möjlighet att skaffa ett kontor på Filmhuset och anställa en kontorsansvarig på halvtid. WIFT har dessutom erhållit verksamhetsbidrag från Ungdomsstyrelsen.

WIFT Sverige startade evenemangsgrupper i olika delar av landet från Malmö till Luleå och organiserade regelbundna luncher för medlemmar med föredragshållare. Målsättningen var att öka kunskapsutbytet mellan yrkesverksamma kvinnor och stärka gemenskapen. Det var också viktigt att delta i de allmänna branschdiskussionerna och höja nivån på debatterna om genus.

Under årens lopp har WIFT Sverige skrivit debattartiklar, remissvar till filmutredningarna, uppvaktat de olika kulturministrarna och kulturutskottet samt deltagit i branschmöte med Kulturdepartementet. WIFT har också arrangerat seminarier om digitala frågor, speciella filmvisningar och utvecklat olika samarbeten med Svenska Filminstitutet, TV4, Teaterförbundet, regionala filmpooler- och resurscentra, svenska och internationella filmfestivaler, Rättviseförmedlingen, Bio Rio/Folkets Hus och parker och flera andra.

2023 beslutades om att lägga till ett plustecken efter WIFT, eftersom vi idag behöver ett bredare perspektiv, utan att förlora det som varit. WIFT arbetar fortfarande med att motarbeta könsfördomar inom skärmindustrierna genom att bygga pipelines, upprätthålla karriärer och förespråka förändring. Men arbetet gynnar inte bara kvinnor, utan även icke-binära, transpersoner och könsavvikande personer. I vårt fortsatta arbete genom en intersektionell feministisk lins vidgar vi redan denna lins, utan att tappa fokus på kvinnor och det historiska arvet.
Betydelsen av ett + är viktig, det kommer från HBTQ+ och inkluderar den alltjämt ökade och nya förståelsen för olika delar i våra könsidentiteter och sexuella identiteter, men är också en manifestation för den impact vi har som organisation att driva utvecklingen framåt och plussa på värden som ofta blivit förbisedda i branschen såsom inkludering, hållbarhet och kärlek.

Verksamhetsberättelser

Klicka här för att komma till WIFT Sveriges verksamhetsberättelser.

 

Bild: Pussyhat march, (Washington D.C, USA, 2017) a nationwide march initiated by screenwriter and architect from Los Angeles, Krista Suh and Jayna Zweiman.