Image Image Image Image Image Image Image Image Image

The Fast Track

The Fast Track – Om vägar till Jämställdhet i filmbranschen

av Maria Jansson

I denna skrift diskuterar Maria Jansson jämställdheten inom filmbranschen ur ett genusteoretiskt perspektiv på kvinnorepresentation för att besvara frågor som: Vilka omständigheter kan ligga bakom att kvinnor ”väljer bort” filmbranschen? Vilka hinder finns för kvinnor som tagit steget in i filmbranchen? Och vilka vägar kan det finnas till en mer jämställd filmbransch?

Skriften pekar på några förslag för att snabba på jämställdheten i filmbranschen. Bland annat föreslås följande: Satsa på att kvinnor som redan är i branschen får göra en film till! Tydligare politiska riktlinjer! Anpassa dig eller förklara! De finansiärer som inte når upp till jämställdhetsmålen måste förklara varför de inte gör det. Filmens värld ska bli öppen för kvinnor både framför och bakom kameran. Det är ett mål för alla i branschen.