Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Om kvalitet

Synen på kvalitetsbegreppet inom filmbranschen

av Jenny Lantz

(Skriften är för närvarande slutsåld)

Kvalitet är alla överens om att man vill ha, men filmerna måste samtidigt locka bio- och tv-publiken. Det här upplevs, enligt studien, som en konflikt och skapar ett stort spelrum för begreppet kvalitet beroende på var i branschen aktörerna befinner sig. I en del diskussioner har det dessutom framgått att en större medverkan av kvinnor upplevs som ett hot mot kvaliteten. Mot denna bakgrund analyserar ek. dr. Jenny Lantz branschens inställning till kvalitet ur olika perspektiv. Studien bygger på ett antal intervjuer med personer i nyckelpositioner.

Wift Sverige vill med den här skriften bidra till en fördjupad diskussion om förändring och vitalisering inom branschen.