Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Anna-priset Questions & Answers

For a Swedish version of the Questions and Answers, please scroll down.

What is the Anna Prize?

The Anna Prize is a feminist film award delivered as a scholarship. The annual scholarship is given to a person who presents a project of moving images that in terms of content, form and organization and with strong artistic qualities, interprets and translates the principles of the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women – CEDAW.

The award was created in 2014 by Women in Film and Television (WIFT) Sweden and UN Women Sweden with the aim of expanding the knowledge of CEDAW – the Convention on the Elimination of all Forms Discrimination against Women, while recognizing that the application of the Convention is important for a vibrant film industry, where women film-makers are given the possibility to participate on equal terms and opportunities to make their voices heard.

Application

Applications are now closed.
The selection process is conducted by a jury, which includes representatives from WIFT Sweden and UN Women Sweden.

Why was the Anna Prize created?

With the award WIFT Sweden and UN Women Sweden wish to contribute to unleash the untold stories of today, and make women’s voices heard. The award is a practical implementation of the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women, and promotes women’s human rights and fundamental freedoms.

Who delivers the Anna Prize?

The award was founded by two established organizations, Women in Film and Television (WIFT) Sweden and UN Women Sweden.

WIFT Sweden is a politically independent, non-profit organization that makes visible and strengthens professional women in all areas of film-making, television production and other sectors producing moving images, e.g. by: promoting networks, nationally and internationally, creating meeting opportunities for members, providing members with up to date information, supporting members in their professional careers and contributing to research and debate about women’s opportunities in film and television.

UN Women Sweden is a religiously and politically independent organization that works under the mandate of UN Women, to improve knowledge, awareness and implementation of the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women- CEDAW). Sweden was the first country to ratify the Convention in 1981. UN Women Sweden’s vision is a gender equal world, where no person is discriminated against or exposed to violence based on sex. UN Women Sweden works as a non-profit organization through a network of local chapters.

When is the laureate chosen?

The annual scholarship is given to a person who presents a project of moving images that in terms of content, form and organization and with strong artistic qualities, interprets and translates the principles of the Convention on the Elimination of all Forms Discrimination against Women – CEDAW.

Who can apply?

Any person who presents a project of moving images that in terms of content, form, organization and with strong artistic qualities, interprets and translates the principles of the Convention on the Elimination of all Forms Discrimination against Women – CEDAW.

The presented project must have some connection to Sweden, whether for example through a cooperating partner, geographical location, actors and technical personnel, artistic idea, author etc.

The prize has a ”free” form, in the sense that the project is not bound by format, length or other criteria predetermined by the jury.

Anybody, men, women and non-binary persons can apply.

Relatives or persons connected to any of the jury members are not eligible to apply for the prize.

The annual scholarship is given to a person who presents a project of moving images that in terms of content, form and organization and with strong artistic qualities, interprets and translates the principles of the Convention on the Elimination of Discrimination against Women – CEDAW.

How is the selection process conducted?

The prize is awarded to a person with a project of moving images that in terms of content, form and organization and with strong artistic qualities, interprets and translates the principles of the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women – CEDAW.

An applicant must be prepared to respond to queries or complement information if the jury so requests.

The work of the jury is organized by WIFT Sweden. The jury works digitally and in jury meetings, assessing all applications received by midnight of 31 January 2024. The jury consists of i.a. representatives from WIFT Sweden and UN Women Sweden.

Swedish version

Vad är Anna-priset?

Anna-priset är feministiskt filmstipendium som årligen delas ut till en person med ett projekt av rörliga bilder som till innehåll, form, organisation och med stark konstnärlighet tolkar och gör en gestaltning av Kvinnokonventionens mål – CEDAW (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women).

Priset grundades 2014 av Women in Film and Television (WIFT) Sverige och UN Women Sverige med syftet att öka kunskapen om Kvinnokonvention (CEDAW) och med insikten om att den har stor betydelse för en livaktig filmbransch i Sverige, där kvinnor ges ökade möjligheter att delta på lika villkor och uppmärksamhet för att kunna berätta sina historier.

Ansökan

Ansökan till Anna-priset 2023 är stängd.
Priset utses genom en urvalsprocess med hjälp av en jury bestående bl.a. av representanter från WIFT Sverige och UN Women Sverige.

Varför finns Anna-priset?

Med priset vill WIFT Sverige och UN Women Sverige bidra till att de historier som inte berättas idag, ska bli berättade. Detta som ett led i att förverkliga Kvinnokonvention (CEDAW) och kvinnors mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Vem delar ut priset?

Bakom priset står Women in Film Sverige and Television (WIFT) och UN Women Sverige.

WIFT är en politiskt obunden, ideell organisation som synliggör och stärker yrkesverksamma kvinnor i alla funktioner inom film, tv och annan rörlig bild, bl.a. genom att: skapa nätverk, nationellt och internationellt, skapa mötesmöjligheter för medlemmar, förse medlemmar med aktuell information, stötta medlemmar i deras professionella karriärer samt bidra till forskning och debatt om kvinnors villkor inom film och tv.

UN Women i Sverige är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som på mandat av FNs jämställdhetsenhet UN Women, arbetar för att öka medvetande om och implementera Kvinnokonvention (CEDAW). Sverige var det första landet som ratificerade Kvinnokonventionen 1981. UN Women Sveriges vision är en jämställd värld där ingen människa diskrimineras eller utsätts för våld på grund av sitt kön. UN Women Sverige arbetar ideellt genom ett nätverk av lokalföreningar.

När presenteras vinnaren?

Vinnaren presenteras 10 mars 2024 på Tempo Filmfestival.

Vem kan söka?

Alla som har en idé och vill genomföra ett projekt med rörliga bilder som till innehåll, form och organisation och med stark konstnärlighet tolkar och gör en gestaltning av Kvinnokonventionens mål (CEDAW) kan söka. Projektet skall även kunna visa någon form av koppling till Sverige, i form av tex samarbetspartner, geografisk plats, medverkande, konstnärlig idé, upphovsman, etc

Priset är ”fritt” i bemärkelsen att projektet inte är bundet till format, längd eller andra av juryn förutbestämda kriterier.

Både män, kvinnor och icke-binära personer kan söka.

Priset kan inte sökas av familjemedlemmar eller närstående till jurymedlemmarna.

Hur går urvalsprocessen till?

Priset delas ut till en person med ett projekt med rörliga bilder, som till innehåll, form och organisation och med stark konstnärlighet tolkar och gör en gestaltning av Kvinnokonventionens mål (CEDAW).

Var beredd på att du kan bli ombedd att komplettera din ansökan om juryn så önskar.

Juryns arbete organiseras av WIFT Sverige. Juryn arbetar både digitalt och i jurymöten, för att utvärdera alla ansökningar som kommit in senast midnatt den 31 januari 2024. Juryn består av bl.a. representanter från WIFT Sverige och UN Women Sverige.