Image Image Image Image Image Image Image Image Image

08 apr

Filminstitutet söker konsulent till projektet Moving Sweden

april 8, 2014 | By | No Comments

Svenska Filminstitutets avdelning Filmstöd fördelar ekonomiskt stöd till svenska produktioner av långfilm, kortfilm och dokumentärfilm. Idag finns sex konsulenter; två för långfilm, en för internationella samproduktioner och dramaserier, en för dokumentärfilm, en för kortfilm, och en för projektet Moving Sweden.

Moving Sweden är en 3-årig filmsatsning som startade i januari 2013 och är ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet, Sveriges Television, Regionala filmresurscentrum och Filmregion Stockholm Mälardalen. Satsningen ska ge filmskapare tillfälle att sparka upp nya dörrar, söka nya historier, flytta gränserna, utmana gestaltandet och beröra publiken med starka berättelser i nya och spännande former. Moving Sweden vill främja kontinuitet för svenska filmskapare, ge möjlighet att berätta i fler olika format (30, 45 och 60 min).

I rollen som konsulent, med ansvar för Moving Sweden, genomför du kvalitativa helhetsvärderingar av bl a konstnärliga, produktionsmässiga och publika aspekter. Konsulenten står för urvalet av projekt och lämnar förslag och beslutsunderlag vidare till en styrgrupp som fattar beslut. Filmerna kommer börja sändas under våren och sommaren 2015.

Tjänsten är ett förordnande med start i september (som senast) till och med med april 2016. Tjänsten är placerad i Stockholm, Filmhuset (Gärdet).

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Genomföra kvalitativa, professionella helhetsvärderingar av konstnärliga, produktionsmässiga och publika aspekter, samt värna om förnyelse i svensk film.
  • Säkerställa projektets kvalitativa bärkraft och ekonomiska förutsättningar.
  • Verka för att skapa en öppen dialog med de sökande som präglas av förtroende, lyhördhet och tillit.
  • Rådgöra med den sökande åt vilken riktning ett projekt bör styras för att uppnå sin fulla potential.
  • Förmedla avslag på ett konstruktivt sätt som motiverar den sökande att fortsätta utveckla sig och sitt skapande
  • Hålla sig orienterad om film på ett regionalt, nationellt och internationellt plan, t ex genom deltagande i seminarier, konferenser och debatter.
  • Agera Svenska Filminstitutets ansikte utåt mot omvärlden.

 

Vi söker dig som har nyfikenhet och tydligt intresse av förnyelse, kreativt och innovativt skapande/berättande inom film. Du har dokumenterad kunskap om och insikt i filmproduktion och svensk filmindustri. Ytterligare erfarenhet från annan innovativ och kreativ verksamhet är meriterande. Du behöver ha en god förmåga att bedöma manus och erfarenhet av att självständigt förvalta betydande mandat och uppdrag. Vidare bör du ha en stark känsla för att arbeta i en organisation med många kontaktytor.

Som person är du kommunikativ och bra på att formulera dig på ett respektfullt men tydligt sätt. Du behöver vara prestigelös och saklig med ett sunt förhållande till ditt professionella uppdrag. Du har ett konsultativt och coachande förhållningssätt med mod att våga utmana din motpart på konstruktivt sätt. Vi vill att du är involverande, teamorienterad och bidrar positivt till gott samarbete inom avdelningen Filmstöd och övriga avdelningar inom Svenska Filminstitutet.

Vill du vara med och påverka framtiden för svensk film? Välkommen med din ansökan snarast! Urval och intervjuer sker löpande.

Söker gör du på www.propell.se. Klicka på ”Ansök nu” så guidar vi dig igenom alla stegen. Du kommer först få svara på några korta frågor och därefter bifoga ditt eget CV och personliga brev. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jessica Fontin på Propell på jessica.fontin@propell.se.

Svenska Filminstitutet vill vara en attraktiv arbetsplats som utmärks av en strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Vi ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter då vi vill öka mångfalden i organisationen.

Stiftelsen Svenska Filminstitutet (SFI), grundat 1963, arbetar för att stärka den svenska filmen i alla led – från idé till färdig film, under dess lansering i Sverige och världen, och genom att bevara den för eftervärlden i vårt arkiv. Uppdragen – att stödja produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet och att representera svensk film internationellt – finns definierade i filmavtalet, filmpropositionen och i det årliga regleringsbrevet. Filminstitutets verksamhet finansieras dels genom statliga medel genom filmavtal och dels genom filmavtalet som bland annat inbegriper den tioprocentiga avgiften på biobiljettintäkter.  

Läs mer på SFI