Image Image Image Image Image Image Image Image Image

01 nov

Anna-priset

november 1, 2019 | By |

Anna Award

The award was created in 2014 by Women in Film and Television (WIFT) Sweden and UN Women Sweden with the aim of expanding the knowledge of CEDAW – the Convention on the Elimination of all Forms Discrimination against Women, while recognizing that the application of the Convention is important for a vibrant film industry, where women film-makers are given the possibility to participate on equal terms and opportunities to make their voices heard.

With the award WIFT Sweden and UN Women Sweden wish to contribute to unleash the untold stories of today, and make women’s voices heard.  The award is a practical implementation of the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women, and promotes women’s human rights and fundamental freedoms.

 

Criterias

The annual scholarship is given to a person who presents a project of moving images that in terms of content, form and organization and with strong artistic qualities, interprets and translates the principles of the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women – CEDAW.

 

Application

The application for Anna-priset 2022 is now closed. The winner will be presented 11th of march at Tempo International Documentary Film Festival.

 

Questions & Answers

Read our questions & answers regarding Anna-priset

Swedish version

Anna-priset

Priset grundades 2014 av WIFT (Women in Film and Television) och UN Women n k Sverige med syftet att öka kunskapen om FN:s Kvinnokonvention och insikten om hur den har betydelse för en filmbransch där kvinnor ges lika möjligheter att berätta sina historier.

Med priset vill initiativtagarna bidra till att de historier som inte berättas idag ska bli berättade. Detta som ett led i att förverkliga FN:s konvention om kvinnors mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

– Film liksom andra kulturuttryck är avgörande i demokratiska processer för samhällsförändring. Genom kulturen deltar vi i berättelsen om oss själva och formar våra föreställningar om den värld vi lever i. Det är därför det är så viktigt att lyfta de historier som vi annars inte får ta del av idag.
Helene Granqvist, ordförande för WIFT

– Film kan bidra till att göra innehållet i Kvinnokonventionen känd. UN Women nationell kommitté Sverige stödjer därför ANNA-priset som ett led i vårt arbete att utbilda och informera om kvinnors mänskliga rättigheter och att påverka samhällsutvecklingen.
Monica Green, ordförande UN Women nationell kommitté Sverige

 

Kriterier

Stipendiet delas ut till en person med ett projekt med rörliga bilder som till innehåll, form och organisation och med stark konstnärlighet ger och gör en gestaltning av Kvinnokonventionens mål.

 

Ansökan & presentation av vinnare

Ansökan för Anna-priset 2022 är stängd. Vinnaren kommer presenteras den 11e mars på Tempo International Documentary Film Festival.

 

Frågor och svar

Här kan du läsa frågor och svar om Anna-priset

 

Grundarna till Anna-priset är WIFT Sverige och UN Women NK Sverige

wift_logo

08 okt

Anna-priset

oktober 8, 2014 | By | No Comments

Idag lanserar Women in Film and Television (WIFT) och UN Women Sverige ett nytt filmpris för att de historier som inte berättas idag, ska bli berättade. Detta som ett led i att förverkliga FN:s kvinnokonvention om kvinnors mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Anna-priset är ett fritt stipendium på minst 75 000 kr som går att ansöka om från och med idag till den 8 november 2014. Läs mer om Anna-priset eller Ansök direkt

knapp