Image Image Image Image Image Image Image Image Image

31 okt

Anna-priset 2017

oktober 31, 2017 | By | No Comments

Ansökan är öppen mellan 1 november – 20 december 2017.

Anna-priset är ett stipendium som årligen delas ut till en person med ett filmprojekt om kvinnors rättigheter. Förra året tilldelades regissören Fanni Metelius 100 000 kronor för arbetet med hennes första långfilm. Läs mer om Fanni Metelius

Nytt för i år är att priset delas ut på och i samarbete med Stockholms Feministiska Filmfestival!

 Det är en ära att WIFT och UN Women n k Sverige valt att dela ut Anna-priset på Stockholms feministiska filmfestival. Festivalen syftar till att öka jämställdheten och representationen av kvinnor inom film och utmana stereotypa skildringar, vilket slås fast i FN:s konvention och Handlingsplan för kvinnors rättigheter. Att inhysa Anna-priset manifesterar vårt gemensamma mål om konventionens genomförande och stärkandet av kvinnor inom filmkulturen.
Stephanie Thögersen, festivalchef Stockholms feministiska filmfestival.

 

Bakgrund

Priset grundades 2014 av WIFT (Women in Film and Television) och UN Women n k Sverige med syftet att öka kunskapen om FN:s Kvinnokonvention och insikten om hur den har betydelse för en filmbransch där kvinnor ges lika möjligheter att berätta sina historier.

Med priset vill initiativtagarna bidra till att de historier som inte berättas idag ska bli berättade. Detta som ett led i att förverkliga FN:s konvention om kvinnors mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

– Film liksom andra kulturuttryck är avgörande i demokratiska processer för samhällsförändring. Genom kulturen deltar vi i berättelsen om oss själva och formar våra föreställningar om den värld vi lever i. Det är därför det är så viktigt att lyfta de historier som vi annars inte får ta del av idag.
Helene Granqvist, ordförande för WIFT

– Film kan bidra till att göra innehållet i Kvinnokonventionen känd. UN Women nationell kommitté Sverige stödjer därför ANNA-priset som ett led i vårt arbete att utbilda och informera om kvinnors mänskliga rättigheter och att påverka samhällsutvecklingen.
Monica Green, ordförande UN Women nationell kommitté Sverige

 

Kriterier

Stipendiet delas ut till en person med ett projekt med rörliga bilder som till innehåll, form och organisation och med stark konstnärlighet ger och gör en gestaltning av Kvinnokonventionens mål.

 

Ansökan

Ansökan till Anna-priset är öppen mellan 1 november – 20 december 2017. Fyll i din ansökan här ›

Anna-priset kommer att delas på Stockholms feministiska filmfestival, den 22 februari 2018. Övriga tävlande kommer att meddelas via mail i mitten av februari.

 

Jury

Juryn består av Helene Granqvist (ordförande), Ylva Gustafsson och Johanna Ginstmark från WIFT, Gerda Larsson från stiftelsen Chelha, Anette Mattsson, VD Filmregion Målardalen, producenten Jessica MacDowall, samt Charlotta Huldt Ramberg och Aase Smedler från UN Women nk Sverige. 

 

Frågor och svar

Här kan du läsa frågor och svar om Anna-priset

 

Grundarna till Anna-priset är WIFT Sverige och UN Women nk Sverige

wift_logoUNWomen