Image Image Image Image Image Image Image Image Image

05 dec

Filmavtalet kräver jämn könsfördelning av stöden

december 5, 2012 | By | No Comments

2012-12-05

– Nu står det att vi SKA HA en jämställd filmpolitik. Stöden SKA fördelas jämnt mellan män och kvinnor. Det är en jättegrej, en stor förändring.

Det sa Hanna Andersson när hon pratade om det nya filmavtalet på Filmkonvent ’12 i Luleå.

Hanna Andersson är regissör och styrelseledamot i WIFT, Women In Film and Television. Hon sa:

– Om vi ska kunna fortsätta att ha konstnärligt utmanande filmer som vi har sett stora framgångar för, då behöver kvinnorna också på ett naturligt sätt finnas där pengarna finns – i reklamvärlden, på kreativa poster och i TV-dramat.

Föra dialog

Åsa Sjöberg från TV 4 var helt med på noterna:

– Det är en stor utmaning vi står inför i filmavtalsperioden. Under de tre åren ska vi uppnå 50-50. Vi behöver bli påminda om hur vi gör valen när vi går in i stora projekt, sa hon och lovade att TV 4 kommer att föra en dialog med producenterna om en jämnare könsfördelning:

– Vi kommer inte att kunna flytta gränserna om vi inte pratar om det. Vi måste medvetandegöra frågan i varje beställning.

Bra med målen

Paneldiskussionen om det filmavtal som träder i kraft vid årsskiftet visade på en gemensam lättnad över att avtalet blivit klart. Däremot varierade uppfattningarna om innehållet:

– Målen är väldigt bra, men det saknas pengar. Jag tror att vi går mot en smärtsam gräns av för lite långfilmsproduktion under åren som kommer, sa Jan Blomgren, Bob Film Sweden, som ändå gladdes åt satsningen på talangutveckling.

Mera stålar

– Det som är bra är att det är tydligare mål än tidigare. Riktiga mål är bra redskap för att argumentera mot politiken – och tvinga politiken att komma upp med mer stålar, sa Tomas Eskilsson, Nätverket för regionala filmproduktionscentra, och påpekade att regionerna är starka anhängare av en statlig filmpolitik.

– Det vi är gladast för på TV 4 är att inte bara film ska stödjas utan också drama, sa Oskar Malmquist, TV 4.

Kontakta mig om du behöver bilder från Filmkonvent ’12 eller övrigt information: Katja Härkönen, informationsanvarig Filmpool Nord, tel. 070-663 2217. Läs mer om Filmpool Nord på www.filmpoolnord.se

Ladda ner pressrelease ”Filmavtalet kräver jämn könsfördelning av stöden”