Image Image Image Image Image Image Image Image Image

14 jan

Det skeva maktförhållandet mellan distribution och produktion

januari 14, 2014 | By |

Distributörerna är starka och producenterna svaga. Det är den rådande bilden i Sverige. Är den sann? WIFT:s (Women In Film and Television), nya forskningsskrift ”En riktig snyftare” bekräftar bilden, men ger också konstruktiva förslag till förändring. Inför nästa filmavtal bjuder WIFT på frukost och samtal om den skeva maktbalansen. Bo-Erik Gyberg, som ska arbeta med filmavtalet för regeringen, har förberedett frågor till panelen inför sitt kommande arbete. Vi hör också röster från filmstudenterna, framtidens filmarbetare, om de fakta som framkommer i forskningsskriften.

Läs mer och se film