Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Lokala WIFT

WIFT Sverige har sju lokalavdelningar; Norra, Östra, Stockholm, Västra, Dalarna, Värmland och Södra.

Lokalavdelningarna ger medlemmarna en chans att mötas och knyta kontakter och/eller bara umgås. För starta upp en lokalavdelning krävs det att man har minst fem betalande medlemmar. Vi försöker även se till att varje lokalavdelning har en representant med i styrelsen för WIFT. Varje avdelning får en budget som de kan välja att använda hur de vill under året. Hur ofta gruppen väljer att träffas, i vilket forum och över vilket tema, varierar i de olika avdelningarna. Det viktigaste är att man som medlem får chansen att träffa och nätverka med andra kvinnor.

WIFT Dalarna – Falun
WIFT västra – Göteborg
WIFT södra –  Malmö
WIFT östra – Norrköping 
WIFT Stockholm
WIFT norra – Umeå, Luleå, Östersund, Sundsvall
WIFT Värmland