Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Wift västra – Göteborg

Wift Västra, Göteborg
Kontaktperson: Andra Östlund
Mobil: 073-0404005
Mail: andreaostlund@gmail.com

Wift Västra har ett supergäng som brukar träffas kontinuerligt. Västra har årligen återkommande samarbeten och aktiviteter med Lady Bug Festivalen, Frame, Västsvenska Filmdagar och under Göteborgs Filmfestival.