Image Image Image Image Image Image Image Image Image

24 nov

Och de nominerade är…

november 24, 2014 | By | No Comments

Nu är finalisterna till det nyinstiftade Anna-priset utsedda. Priset är ett stipendium på minst 75 000 kr som årligen delas ut till en person med ett projekt med rörliga bilder som till innehåll, form och organisation och med stark konstnärlighet ger och gör en gestaltning av Kvinnokonventionens mål. Vinnaren utses av en jury bestående av Anna Croneman, producent, Anna Wahl, genusforskare, och Anna Carlson, ordförande Teaterförbundet. Priset har lockat 81 kvinnor och 8 män att söka. Den första juryn bestående av representanter från WIFT (Women in Film and Television) och UN Women, som också står bakom priset, har valt ut 8 nominerade till Anna-priset. De är

Karin Ekberg

Neta Norrmo

Schiaffino Musarra

Frida Hallberg och Astrid Askberger

Anna Hylander

Irene Perez Lopez

Nisti Sêrk

Nahid Persson

Priset delas ut den 10 december på Umeå Europeiska Filmfestival.

– Med Anna-priset vill vi att fler ska få kunskap om FN:s kvinnokonvention och vilken betydelse den faktiskt har för att vi ska ha en bra och livaktig filmbransch i Sverige. Jag är övertygad om att förutsättningen för detta är att kvinnor ges större möjligheter och mer uppmärksamhet att kunna berätta sina historier, säger Helene Granquist, ordförande för WIFT.

Med Anna-priset vill initiativtagarna bidra till att de historier som inte berättas idag, ska bli berättade. Detta som ett led i att förverkliga FN:s kvinnokonvention om kvinnors mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. År 1979 antog FN Kvinnokonventionen för att eliminera alla former av diskriminering av kvinnor. Sverige var den första av 95 stater som skrev under att kvinnor har samma rättigheter som män, inklusive rättigheter att inte ostraffat bli misshandlad, våldtagen eller trakasserad. Kvinnokonventionen består av 16 huvudartiklar som lyfter fram kvinnors rätt till exempelvis utbildning, medborgarskap, sin egen kropp och hälsa.

Film liksom andra kulturuttryck är avgörande i demokratiska processer för samhällsförändring. Genom kulturen deltar vi i berättelsen om oss själva och formar våra föreställningar om den värld vi lever i. Det är därför det är så viktigt att lyfta de historier som vi annars inte får ta del av idag, säger Helene Granquist ,ordförande för WIFT.

Mer information om Anna-priset hittar du r

unwoman_SV