Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Anna-priset 2016

Ansökan öppen mellan 17 oktober – 30 november

Berätta din historia & ansök till Anna-priset

Priset är ett stipendium på minst 100 000 kr som årligen delas ut till en person med ett projekt med rörliga bilder som till innehåll, form och organisation och med stark konstnärlighet ger och gör en gestaltning av Kvinnokonventionens mål.

Priset grundades 2014 av WIFT (Women in Film and Television) och UN Women nk Sverige med syftet att öka kunskapen om FN:s kvinnokonvention och insikten om hur den har betydelse för en bra och livaktig filmbransch i Sverige där kvinnor ges större möjligheter och mer uppmärksamhet att kunna berätta sina historier. Med priset vill initiativtagarna bidra till att de historier som inte berättas idag ska bli berättade. Detta som ett led i att förverkliga FN:s kvinnokonvention om kvinnors mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

– Film liksom andra kulturuttryck är avgörande i demokratiska processer för samhällsförändring. Genom kulturen deltar vi i berättelsen om oss själva och formar våra föreställningar om den värld vi lever i. Det är därför det är så viktigt att lyfta de historier som vi annars inte får ta del av idag, säger Helene Granqvist, ordförande för WIFT

”Film kan bidra  att göra innehållet i Kvinnokonventionen känd. UN Women nationell kommitté Sverige stödjer därför ANNA-priset som ett led i vårt arbete att utbilda och informera om kvinnors mänskliga rättigheter och att påverka samhällsutvecklingen.”
Monica Green, ordförande UN Women nationell kommitté Sverige

 

Finansiärer till årets Anna-pris är:

Svenska filminstitutet
Filmregion Stockholm Mälardalen
Film i Skåne
Kultur i Väst
Film i Dalarna
Region Värmland
Biografcentralen
TriArt Film
Filmfinansiären Mikael Ahlström
Socionomkompetens i Sverige
Producenten Jessica MacDowall

 

Ansökan

Ansökan till Anna-priset är öppen mellan 17 oktober och 30 november.

Anna-priset kommer att delas på Göteborgs filmfestival. Vinnaren kommer att bjudas in dit!

Övriga tävlande kommer att meddelas via mail i mitten av januari.

Vinnaren utses av en jury bestående av juryns ordförande Helene Granqvist, Ylva Gustafsson och Johanna Ginstmark från WIFT, Gerda Larsson från stiftelsen Chelha, producenten Jessica MacDowall, samt Charlotta Huldt Ramberg och Aase Smedler från UN Women nk Sverige.

 

Frågor och svar

Här kan du läsa frågor och svar om Anna-priset

 

Grundarna till Anna-priset är WIFT Sverige och UN Women nk Sverige

wift_logoUNWomen