Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Anna-priset 2018

Anna-priset kommer att delas ut på Stockholms feministiska filmfestival, 2019.  Vinnaren kommer även presenteras här på wift.se Ansökan är öppen mellan 1 november – 15 december 2018.

Anna-priset, som nu delas ut för femte året i rad, är ett stipendium som årligen delas ut till en person med ett filmprojekt om kvinnors rättigheter. Förra året tilldelades regissören Victoria Verseau 100 000 kronor för arbetet med hennes första långfilm Meril. 

Även denna gång kommer priset att delas ut på Stockholms Feministiska Filmfestival!

 Det är en ära att WIFT och UN Women n k Sverige valt att dela ut Anna-priset på Stockholms feministiska filmfestival. Festivalen syftar till att öka jämställdheten och representationen av kvinnor inom film och utmana stereotypa skildringar, vilket slås fast i FN:s konvention och Handlingsplan för kvinnors rättigheter. Att inhysa Anna-priset manifesterar vårt gemensamma mål om konventionens genomförande och stärkandet av kvinnor inom filmkulturen.
Stephanie Thögersen, festivalchef Stockholms feministiska filmfestival.

 

Bakgrund

Priset grundades 2014 av WIFT (Women in Film and Television) och UN Women n k Sverige med syftet att öka kunskapen om FN:s Kvinnokonvention och insikten om hur den har betydelse för en filmbransch där kvinnor ges lika möjligheter att berätta sina historier.

Med priset vill initiativtagarna bidra till att de historier som inte berättas idag ska bli berättade. Detta som ett led i att förverkliga FN:s konvention om kvinnors mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

– Film liksom andra kulturuttryck är avgörande i demokratiska processer för samhällsförändring. Genom kulturen deltar vi i berättelsen om oss själva och formar våra föreställningar om den värld vi lever i. Det är därför det är så viktigt att lyfta de historier som vi annars inte får ta del av idag.
Helene Granqvist, ordförande för WIFT

– Film kan bidra till att göra innehållet i Kvinnokonventionen känd. UN Women nationell kommitté Sverige stödjer därför ANNA-priset som ett led i vårt arbete att utbilda och informera om kvinnors mänskliga rättigheter och att påverka samhällsutvecklingen.
Monica Green, ordförande UN Women nationell kommitté Sverige

 

Finansiärer

Vinnare av Anna-priset 2018 tilldelas 100 000kr. Finansiärer av Anna-Priset 2018 är:
Svenska Filminstitutet
Filmregion Stockholm-Mälardalen
Biografcentralen
Stockholms Stads kulturförvaltning
Filmfinansiären Michael Ahlström

 

Kriterier

Stipendiet delas ut till en person med ett projekt med rörliga bilder som till innehåll, form och organisation och med stark konstnärlighet ger och gör en gestaltning av Kvinnokonventionens mål.

 

Ansökan

Anna-priset kommer att delas på Stockholms feministiska filmfestival, 2019.
Vinnaren kommer även presenteras här på wift.se

Jury

Juryn består av Helene Granqvist (ordförande), Ylva Gustafsson och Johanna Ginstmark från WIFT, Gerda Larsson från stiftelsen Chelha, Anette Mattsson, VD Filmregion Målardalen, producenten Jessica MacDowall, samt Charlotta Huldt Ramberg och Aase Smedler från UN Women nk Sverige. 

 

Frågor och svar

Här kan du läsa frågor och svar om Anna-priset

 

Grundarna till Anna-priset är WIFT Sverige och UN Women NK Sverige

wift_logo