Image Image Image Image Image Image Image Image Image

10 dec

Neta Norrmo vinner Anna-priset

december 10, 2014 | By | No Comments

Filmaren och kulturjournalisten Neta Norrmo är vinnaren av det första Anna-priset

– stipendiet på 90 000 kronor, delas ut vid Umeå Europeiska Filmfestival

Vinnaren av Anna-priset 2014 är Neta Norrmo från Göteborg, med sitt projekt Women on Walls. Stipendiet på 90 000 kronor delas ut till en person som med rörliga bilder gestaltar FNs Kvinnokonvention på ett starkt och konstnärligt sätt.

Women on Walls är en konstnärlig dokumentär som följer ett projekt med samma namn i Egypten där gatans bilder används för att väcka frågor kring kvinnans roll i det offentliga rummet. Konstnärerna, män och kvinnor, målar och berättar om konstnärsrollen, trakasserier och brutalitet i vardagen, motstånd och ger nya bilder av människan och världen. Filmen är klippt av Sarah Schmidt. Filmen Women on Walls har svensk premiär på Göteborg Film Festival 2015.

Vinnaren har utsetts av en ”Anna – jury” bestående av filmproducenten Anna Croneman, Teaterförbundets  Anna Carlson och genusforskaren Anna Wahl.

Juryns motivering lyder: Neta Norrmos film ”Women on Walls” är intressant ur flera aspekter. Den tar upp feministiska teman och feministisk aktivism, vilket gör närheten till kvinnors mänskliga rättigheter påtaglig. Dessutom innehåller den berättelser om kvinnliga konstnärer och deras villkor. Filmen används för att föra diskussionen om ”bildvärlden i det offentliga rummet” vidare i olika sammanhang, vilket också är i linje med priset. Projektet tar upp feministisk aktivism, kroppslig integritet samt individuella fri- och rättigheter som en del av strukturella villkor helt i linje med FNs kvinnokonvention artikel 1, 2 och 3.

Bakom priset står WIFT (Women in Film and Television), UN Women Sverige, Svenska Filminstitutet och de fem filmregionerna Stockholm/Mälardalen, Filmpool Nord, Film i Väst, Film i Skåne, Film i Västerbotten samt SVT Umeå och Stieg Larssonstiftelsen. Priset har lockat 82 kvinnor och 8 män att söka. Så brukar det inte se ut vid utlysningar.

– Vi vill med stipendiet ge plats för berättelser som inte berättas. Vanligtvis när en ansökan är öppen för både kvinnor och män, är det alltid fler män som söker. Här har vi med kopplingen till Kvinnokonventionen ställt frågan annorlunda och då svarar kvinnorna med sina berättelser, säger Helene Granqvist, ordförande WIFT Sverige.

Priset delas ut den 10 december på Umeå Europeiska Filmfestival av juryns ordförande, manusförfattaren Louise Lindbom från WIFT och operasångerskan Charlotta Huldt Ramberg som representerar UN Women Sverige.