Image Image Image Image Image Image Image Image Image

04 mar

Annapriset 2018 vinnare

Fanny Ovesen vinner feministiska filmpriset ANNA-priset 2018

ANNA-priset är det häftigaste priset som går att få i Sverige, säger Fanny Ovesen.


Det feministiska filmstipendiet ANNA-priset delas i år ut under invigningen av Stockholms feministiska filmfestival av kulturminister Amanda Lind. Priset, om 100 000 kronor går i år till filmskapare Fanny Ovesen med filmen Laura.
Bakom ANNA-priset står UN Women nationell kommitté Sverige och WIFT (Women in Film and Television). ANNA-priset är ett led i att förverkliga FN:s konvention om kvinnors mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och priset går till en person som med film gestaltar kvinnors rättigheter.

ANNA-priset är i mina ögon det häftigaste priset som går att få i Sverige. Jag gör film för att jag hoppas synliggöra normer, trigga diskussion och i detta fall – påverka unga vuxna. Det betyder otroligt mycket att ANNA-prisets jury styrker att denna förhoppning inte bara finns i mitt eget huvud, utan att jag faktiskt har ett angeläget projekt med potentiell genomslagskraft, säger Fanny Ovesen.

Fanny Ovesen tog examen som regissör från Den Norske Filmskolen 2018, med slutfilmen She-Pack. Hon är baserad i Oslo men verksam både i Norge och Sverige. 2018 vann hon The Nordic Talent Pitch Prize för Laura samt Svenska Filminstitutets utvecklingsstöd till nyutexaminerade filmregissörer Wild Card.


Juryns motivering lyder:

Med en stark och egen röst gestaltar årets vinnare av ANNA-priset hur etablerade könsmaktsnormer direkt verkar diskriminerande mot kvinnor och flickor, både på det objektiva och subjektiva planet. Årets vinnare har en klar förankring i en feministisk tematik där unga kvinnors rätt till handlingsutrymme skildras med ett eget formsäkert filmspråk och ett expressivt, djärvt och tonsäkert filmberättande.

På ett givet sätt berörs artikel 5 och 10 i Kvinnokonventionen. Artikel 5 slår fast att samhället och medborgare har ansvar för att ändra stereotypa könsroller som grundar sig på seder och bruk om det ena könets underlägsenhet. För att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att bli fria från diskriminering, säger artikel 10, att förtryckande strukturer måste synliggöras och motverkas genom utbildning.

Därför går årets ANNA-pris till Fanny Ovesen för ett projekt där diskriminering och objektifiering upplevs samtidigt som filmens huvudperson kämpar för sin rätt till egenmakt.”

Juryn består av:

Helene Granqvist (ordförande), Ylva Gustafsson och Johanna Ginstmark från WIFT, Gerda Larsson från stiftelsen Chelha, Anette Mattsson, VD Filmregion Mälardalen, producenten Jessica MacDowall, samt Charlotta Huldt Ramberg och Aase Smedler från UN Women nationell kommitté Sverige.

 

ANNA-priset grundades 2014 av WIFT (Women in Film and Television) och UN Women n k Sverige med syftet att öka kunskapen om FN:s Kvinnokonvention och insikten om hur den har betydelse för en filmbransch där kvinnor ges lika möjligheter att berätta sina historier. ANNA-priset är uppkallat efter Sveriges första kvinnliga regissör Anna Hofman-Uddgren.