Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Anna-priset – Frågor & svar

 

Vad är Anna-priset?

Anna-priset är stipendium som årligen delas ut till en person med ett projekt med rörliga bilder som till innehåll, form och organisation och med stark konstnärlighet ger och gör en gestaltning av Kvinnokonventionens mål.

Priset grundades 2014 av Women in Film and Television (WIFT) och UN Women Sverige med syftet att öka kunskapen om FN:s kvinnokonvention och insikten om hur den har betydelse för en bra och livaktig filmbransch i Sverige där kvinnor ges större möjligheter och mer uppmärksamhet att kunna berätta sina historier.

 

Ansökan

Ansökningstiden var mellan den 1 november och 15 december 2019. Därefter sker en urvalsprocess med en jury bestående av representanter från WIFT och UN Women Sverige.

 

Varför finns Anna-priset?

Med priset vill WIFT och UN Women Sverige bidra till att de historier som inte berättas idag, ska bli berättade. Detta som ett led i att förverkliga FN:s kvinnokonvention om kvinnors mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

 

Vem delar ut priset?

Bakom priset står Women in Film and Television (WIFT) och UN Women Sverige.

WIFT är en politiskt obunden, ideell organisation som synliggör och stärker yrkesverksamma kvinnor i alla funktioner inom film, tv och annan rörlig bild, bl.a. genom att: skapa nätverk, nationellt och internationellt, skapa mötesmöjligheter för medlemmar, förse medlemmar med aktuell information, stötta medlemmar i deras professionella karriärer samt bidra till forskning och debatt om kvinnors villkor inom film och tv.

UN Women i Sverige arbetar för att medvetandegöra och implementera FN:s kvinnokonvention. Sverige var det första landet som skrev under Kvinnokonventionen.

 

När utses vinnaren?

Vinnare av Anna-priset kommer presenteras på Stockholms feministiska filmfestival i slutet februari 2020.

 

Vem kan söka?

Alla som har en idé och vill genomföra ett projekt med rörliga bilder som till innehåll, form och organisation och med stark konstnärlighet ger och gör en gestaltning av Kvinnokonventionens mål, kan söka.

Priset är ”fritt” i bemärkelsen att att projektet inte är bundet till format, längd eller andra av juryn förutbestämda kriterier.

Både män och kvinnor kan söka.

Priset får inte sökas av närstående till jurymedlemmarna.

 

Hur går urvalsprocessen till?

Priset delas ut till en person med ett projekt med rörliga bilder som till innehåll, form och organisation och med stark konstnärlighet ger och gör en gestaltning av Kvinnokonventionens mål.

Var beredd på att du kan komma att behöva komplettera din ansökan om juryn så önskar.

Efter den 15 december gör juryn, bestående av representanter från WIFT och UN Women en bedömning av ansökningarna.