Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Anna priset – Anmälan

1a. *Namn

1b. *E-post

1c. *Postnummer, adress och stad

1d. *Mobilnummer

2. Är du medlem i WIFT?
JaNej

3. Utbildning

4. Hur många professionellt yrkesverksamma år har du?

5. I vilken bransch har du arbetat mest?

6. Tre tillfällen i din karriär värda att nämna:
1. 2. 3.

7. Två referenspersoner med telefonnummer som väl känner till dig och ditt arbete:
Person 1 Telefon 1
Person 2 Telefon 2

8. Projektets arbetstitel

9. Beskrivning av projektets innehåll (Max 1000st tecken utan blanksteg)

10. Beskrivning av projektets form (Max 1000st tecken utan blanksteg)

11. Beskrivning av projektets organisation (Max 500st tecken utan blanksteg)

12. På vilket sätt ger ditt projekt med rörliga bilder till innehåll, form, organisation och med stark konstnärlighet en gestaltning av kvinnokonventionens mål? (Max 800st tecken utan blanksteg)

13. Hur kommer du att nå ut med ditt projekt (Max 200st tecken utan blanksteg)

14. Tidsplan

15. Budget

16. Finansieringsplan

17. Övrigt material (max 5mb)